การปลูกพริกพิโรธ

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว: 3 เดือน

ให้ผลผลิตต่อเนื่อง: 3 ปี

การให้ปุ๋ย: ปุ๋ยอินทรีย์ เหมือนพริกทั่วไป

ดิน: ปลูกได้กับทุกประเภท แต่ดินร่วนซุยจะให้ผลดีที่สุด

แสงแดด: ชอบแสงรำไร ควรจะใช้แสลนคลุม

น้ำ: ไม่ควรปล่อยให้น้ำขัง รดน้ำเหมือนพริกทั่วไป

จำนวนปลูกต่อไร่: ไม่ควรเกิน 400 ต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>